Algemene voorwaarden Rijschool NR

Bij het plaatsen van een reservatie via de website of ter plaatse in het kantoor van Rijschool NR verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Rijschool NR en deze te aanvaarden.

Alle rijlessen en examenreservaties moeten voor aanvang van de rijles betaald zijn. Dat kan met bankcontact of contant in het kantoor van Rijschool NR. Bij gespreide betalingen moet de les betaald zijn voor aanvang van de les. Kun je deze niet betalen, dan gaat de les niet door en dient de betaling alsnog te gebeuren. Alle kosten die nodig zijn om openstaande saldo te ontvangen worden integraal aangerekend. Voor facturen aangevraagd na de eerste les wordt een administratiekost van 25 euro aangerekend. Facturen aangevraagd voor aanvang van de eerste les (bij het inplannen) worden gratis uitgereikt.

Wat de praktische lessen betreft: de berekening van het aantal lesuren gebeurt op basis van de verplaatsingen op de openbare weg waarbij de leerling achter het stuur plaatsneemt. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Alleen de prestaties waarvoor in het contract een tarief is vermeld mogen worden aangerekend. (KB 11/04/2004: Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7).

Rijlessen starten en eindigen aan een vestigingseenheid van Rijschool NR. 

Een rijles kan worden verplaatst zonder extra kosten tot 3 werkdagen voor de geplande les. (Zaterdag, zondag en feestdagen worden niet beschouwd als een werkdag.) Gebeurt de verplaatsing minder dan 3 werkdagen op voorhand, dan wordt ze aangerekend. Een examenbegeleiding moet je 5 werkdagen op voorhand afzeggen. Om praktijklessen te verplaatsen of praktijkexamens te annuleren mail je naar reservaties@rijschoolnr.gent

Voor alle duidelijkheid: na het annuleren van een les of examen op jouw verzoek volgt facturatie. Plan daarom nooit teveel lessen als je niet zeker bent.

Bij de wijziging van de lessen op jouw verzoek vragen we een administratiekost van € 10 per aanpassing om misbruik te voorkomen.

Aangekochte lessen bewaren max 1 jaar hun waarde na aankoop.  Na een jaar vervallen deze helaas.

Afspraken over de examens moeten strikt worden nageleefd. Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken waarvoor je verantwoordelijk bent, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen. Hetzelfde geldt bij het ontbreken van de juiste geldige documenten (bijv. geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart, attest rijschool, …) op de examendag. 

Als de les niet doorgaat wegens slecht weer – bijvoorbeeld ijzel of sneeuw – of een technisch defect aan de leswagen worden geen kosten aangerekend. De vrijgekomen tijd wordt dan gebruikt voor een extra les. We plannen een nieuw examen dat je wel moet betalen. 

Rijschool NR heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht. Bijvoorbeeld ziekte van de lesgever, een defect voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens, … Er ontstaat in dat geval nooit enig recht op schadevergoeding voor de leerling. Wel wordt een vervangles voorzien. 

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg voort te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben. 

De leerling is te allen tijde verplicht om alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs te melden aan Rijschool NR bij inschrijving. Het gaat dan met name over het theoretisch examen, het aantal examenpogingen en het bezit van een voorlopig rijbewijs in het verleden. 

Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Als de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt, worden de lesgelden gewoon aangerekend. 

De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les. Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in dat geval verschuldigd. 

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende boetes. De lesgever kan op dat moment niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden