Veel gestelde vragen

We hebben een stappenplan uitgewerkt hoe je dit moet doen.

Klik hier

Online reserveren, dat doe je snel en eenvoudig via onze rijlesplanner:

volg ons stappenplan.

Klik hier voor stappenplan te zien

Neen, met onze rijschool kun je alleen rijbewijs B behalen.

Graag verwijzen we naar de volgende link. Zo ben je steeds up-to-date. 

Klik op deze link

Vanaf 1 oktober 2019 kun je rijles volgen met een automaat. Ons wagenpark bevat nu ook een elektrische auto met automaat. Ecologisch verantwoord en een heel aparte rijervaring.

Als erkende rijschool kunnen we de lessen alleen laten starten op ons kantoor.

Neen, je kunt al vanaf 17 jaar lessen nemen bij een erkende rijschool zonder geslaagd te zijn voor het theoretisch examen. Maar we raden dit niet aan. Je moet trouwens wel geslaagd zijn voor het theoretisch examen om het praktijkexamen af te leggen. Men komt bij ons om te leren autorijden, dus eerst moet je die wagen leren besturen. In latere lessen gaan we werken aan verkeersinzicht en de omgang met verkeersborden.

Wij hebben ervoor gekozen om ons volledig op praktijklessen te focussen. Je kunt wel al onmiddellijk beginnen met praktijklessen in afwachting van een theoretisch examen.

Je zal het praktijkexamen enkel kunnen afleggen als je theorie geldig is. Dus als deze vervallen is, zal je een nieuw theorie-examen moeten afleggen.

We geven bij voorkeur rijles in het Nederlands. Rijles in het Engels of Frans is mogelijk maar we zijn geen professionele tolken. Er moet een basis taalkennis Nederlands zijn om de rijlessen te kunnen begrijpen.

Je kiest zelf met welke instructeur je wilt rijden. Reserveer eenvoudig online bij verschillende instructeurs.

Je betaalt eenvoudig online met een bancontact of iDEAL. Toch liever contact betalen? Doe het dan ter plaatse in ons kantoor.

We kunnen de betalingen spreiden als meer dan 3 rijlessen ingepland worden. Hiervoor ga je contact moeten nemen met de rijschool. 

Kun je door onvoorziene omstandigheden niet deelnemen aan een les? Verplaats ze dan naar een andere dag.

Wil je een specifiek tijdvak annuleren?
In het gedeelte reserveringen na aanmelding op de website annuleer je individuele tijdvakken. Dat is mogelijk tot zeven dagen voor aanvang van het gereserveerde tijdvak.

Wil je een volledige reservering annuleren?
Tot zeven dagen voor aanvang van het eerste tijdvak op een reservering annuleer je de volledige reservering.

Annuleer na 7 dagen voor aanvang.
Tot drie werkdagen voor aanvang van de les kan de les verplaatst worden. Maar niet meer via de rijlesplanner. Gelieve ons hiervoor rechtstreeks te contacteren.

Na annulering wordt het reeds betaalde bedrag toegevoegd aan jouw online portefeuille. Via de rijlesplanner reserveer je vervolgens een nieuwe rijles.

Let wel op, wij betalen geen gereserveerde lessen terug. Ook niet als je deze annuleert zonder nieuwe lessen in te plannen.

Stappen plan om lessen te verplaatsen via de app of site. klik hier

Categorie B
– 3 maanden na afgiftedatum van een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden – M36) & mits kandidaat-bestuurder 18 jaar oud is.
– 3 maanden na afgiftedatum van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden – M18) & mits kandidaat-bestuurder 18 jaar oud is.

Let wel

 • deze periode is de minimumperiode waarbinnen geen praktijkexamen kan afgelegd worden.
 • Een geldige theorie.
 • wachttijden lopen snel op

Dat kan, gelieve ons hiervoor te contacteren.

 • geldig identiteitsdocument
 • geldig voorlopig rijbewijs
 • indien uw voorlopig rijbewijs vervallen is en u, een attest van de rijschool dat u nadien 6 uren rijschoolonderricht hebt gevolgd, geen nieuw voorlopig rijbewijs kunt verkrijgen, een attest van uw gemeentebestuur dat dit verval van het voorlopig rijbewijs bevestigt​
 • na tweemaal achtereenvolgens niet te zijn geslaagd voor het praktisch examen een attest van de rijschool dat u nadien 6 uren rijschoolonderricht hebt gevolgd.

Dit is best ingewikkeld. Als je bijna aan de drie jaar zit, bekijk dan zeker ook het blokje hieronder.
Je kunt een nieuw voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen.
Je kunt het maar één keer aanvragen tijdens de periode van drie jaar na het vervallen van je voorlopig rijbewijs.
·       Het is 12 maanden geldig.
·       Je moet 6 uur erkende praktijkles volgen bij een rijschool.
·       Je moet minder dan drie jaar voor het aanvragen geslaagd zijn voor het theorie-examen.
·       Je mag alleen oefenen met de begeleiders die op je voorlopig rijbewijs opgenomen zijn of met een rijlesgever. Je mag maximum twee begeleiders opgeven. Ze moeten allebei in het bezit zijn van een begeleidersattest van minder dan tien jaar oud en voldoen aan de voorwaarden van de begeleider.
·       Als je een voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvraagt, moet je ook het terugkommoment volgen.

Met het attest van de 6 uur erkende opleiding, de begeleidersattesten van je begeleiders en het attest van je geslaagde theorie-examen kun je het voorlopig rijbewijs ‘M12’ aanvragen op het gemeentehuis van je woonplaats.

 Je kunt opnieuw starten met de rijopleiding. 
 
·      Leg het theoretisch examen af.
·      Vraag een nieuw voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden aan op het gemeentehuis van je woonplaats.
·      Met een voorlopig rijbewijs van 18 maanden kun je weer rijden zonder begeleider.
·      Met een voorlopig rijbewijs van 36 maanden heb je begeleiders nodig.

Een terugkommoment is geen examen. Tussen de zesde en negende maand na het behalen van het rijbewijs zal iedereen een terugkommoment moeten volgen bij een erkende instelling. De kostprijs van het terugkommoment zal wellicht +/- 100 euro bedragen. Dit tarief wordt bepaald door de Vlaamse overheid. Wanneer de kandidaat zich laattijdig of niet aanbiedt, krijgt hij/zij een sanctie (boete mogelijk van € 50 tot € 500). De inhoud van het terugkommoment is nog niet bepaald. Van zodra we dit weten vind je de informatie online terug.

Iedereen met een voorlopig rijbewijs afgeleverd NA 31/09/17 moet een terugkommoment volgen. Alle houders van een voorlopig rijbewijs afgeleverd VOOR 01/10/17 moeten dus geen terugkommoment volgen. 

Het terugkommoment is geen examen. Hierover werd al heel wat foutieve informatie verspreid.

Iedereen met een voorlopig rijbewijs afgeleverd VOOR 1/10/17 hoeft ook bij het behalen van een voorlopig rijbewijs NA 1/07/18 niet deelnemen aan het terugkommoment.

Helaas kun je dit niet bij ons volgen.

– 1 les (2 uur): €125,00
– 1 examen begeleiding: €125,00
– Eenmalige dossierkosten: €30,00

De heropstart datum kan u terugvinden op de site van MOW Vlaanderen.

Via deze link kan je de laatste update vinden van de Vlaamse overheid.

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.

Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.

Voorlopig rijbewijs

 • Als u een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is, hoeft u geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als uw voorlopig rijbewijs vervalt.
 • Er wordt verwacht dat ook de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider/36 maanden met begeleider) tot en met 30 september 2021 wordt verlengd. Momenteel is dat nog niet het geval. Zodra dat bekend is, wordt die info op deze pagina aangevuld.

Praktijkexamen

 • U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen.
 • Als u al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoeft u geen retributiebijslag te betalen.